Köszöntés
Imre Mihály
Ötvenéves a Könyv és Könyvtár
*
Letöltés

Absztrakt

2008: a Biblia Éve
Karasszon István
The Role of Patriarchalism in the Hebrew Bible
*
Letöltés

Absztrakt
Kurta József
Erasmus hermeneutikája a 16. századi erdélyi bibliakiadásokban
Erasmus and Versions of the 16th Century Hungarian Bible Published in Transylvania
Letöltés

Absztrakt
Dienes Dénes
A Coetus könyve. Adalék a Sárospataki Református Kollégium történetéhez
A Book of the Coetus. A Bible Donation in the History of the Sárospatak Reformed College
Letöltés

Absztrakt
Fekete Csaba
Jablonski héber Bibliája Magyarországon. Könyvtártörténeti adalékok és helyesbítések
Jablonski’s Hebrew Bible in Hungary. Data and Corrections
Letöltés

Absztrakt
P. Vásárhelyi Judit
A bázeli magyar biblia próbanyomata 1744-ből
A Proposal for Printing the Hungarian Bible Declared and a Specimen Thereof Published in 1744 at Basel
Letöltés

Absztrakt
Oláh Róbert
Kőrösi Mihály konkordanciája. Egy 18. századi bibliai segédkönyv kiadástörténet
A Concordance to the Hungarian Bible by Michael Kőrösi
Letöltés

Absztrakt
Kustár Zoltán
Magyar protestáns biblia-fordításaink szövegtagolása és az ószövetségi akcentusok
Die Textgliederung der ungarischen protestantischen Bibelübersetzungen des XX. Jahrhunderts und deren Beziehung zu den Akzentzeichen des hebräischen Alten Testaments
Letöltés

Absztrakt
Demján Adalbert
Az ’eltékozolta vagyonát’ jelentésű kifejezés elemeinek előfordulása a tékozló fiú példázatának fordításaiban
The Occurence of Hungarian Constructing Elements of the Term ’wasted his property’ in Different Translations of the Parable of the Prodigal Son
Letöltés

Absztrakt
Csorba Dávid
Csorba Dávid: A 17. századi prédikáció homiletikai irányváltásai
Homiletische Richtungen in der ungarischen Predigt des 17. Jahrhunderts
Letöltés

Absztrakt
Baráth Béla Levente
Kora újkori bibliafordítások
*
Letöltés

Absztrakt
Boda István Károly – Porkoláb Judit
Mózes alakjának hipertextuális megjelenítése néhány versszövegben
Hypertextual Presentation of Moses in Some Selected Hungarian Poems
Letöltés

Absztrakt

Történeti kézirattár
Bényei Miklós
Kiegyezés és sajtószabadság. Eötvös József kiadatlan beszédfogalmazványa a mentelmi jog parlamenti vitájához
The Compromise of 1867 and the Freedom of the Press. József Eötvös’s Unpublished Draft of Address for the Parliamentary Debate on the Right of Immunity
Letöltés

Absztrakt

Emlékezzünk régiekről
Bakó Endre
Évtizedekig egyszemélyes intézmény volt. Juhász Géza pályaképe, halálának négy évtizedes évfordulóján
An Institution in Himself: Lifework of Géza Juhász, on the 40th Anniversary of His Death
Letöltés

Absztrakt

Adattár
Mudrák József
A debreceni egyetemi könyvtár tisztviselői névsora és lexikona életrajzi és irodalmi adatokkal 1916–1949
Liste et dictionnaire du personnel de la Bibliothèque universitaire de Debrecen avec des données biographiques et bibliographiques de 1906 à 1949.
Letöltés

Absztrakt

Könyvtári műhely
Köpösdi Zsuzsa
A jelen feladatai és a jövő fejlődési lehetőségei a digitális könyvtárak világában.
Current Tasks and New Trends in Digital Libraries
Letöltés

Absztrakt

Könyvesemények
Bánfi Szilvia
A Szent Jób könyvének Melius Juhász Péter-féle teljes magyar nyelvű bibliafordítása
*
Letöltés

Absztrakt
Bordé Katalin
A jövő a múlt és a jelen egységére épül. Centenáriumi emlékkötet Kovács Máté tiszteletére
*
Letöltés

Absztrakt
L. Szögedi Gabriella
Egy klasszika-filológus és ókorkutató tükre (Speculum. Studia in honorem Ladislai Havas septuagenarii. Tanulmányok a hetvenéves Havas László tiszteletére)
*
Letöltés

Absztrakt