Szenci Molnár Albert 1604-es latin–magyar dictionariumában szerepel egy nagyon beszédes címszó: Bibliotaphi „Könyvkoporsoc, az az: Olly emberec, kic midőn valami jó könyveket kaphatnac, senkivel nem közlic, hanem czak magoknac titkon olvassac.” Tudjuk, Szenci ezt súlyosan elmarasztaló jelentéssel ruházta fel. Az ötvenesztendős Könyv és Könyvtár egykori és mai szerkesztői, szerzői is, soha sem csak arra törekedtek, hogy midőn valami jó könyveket kaphatnac, senkivel nem közlic, hanem czak magoknac titkon olvassac, de minél inkább akarták azokat buzgón másokkal közölni, hogy Zeusz szépszavú és bölcs leányai, a tudományok és művészetek múzsái az alföldi Árkádiában: Debrecenben, mindig otthon érezzék magukat.
Imre Mihály: Ötvenéves a Könyv és Könyvtár  XXX/2008, 7-11.

Könyv és Könyvtár
A Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár évkönyve:
 tanulmányok és közlemények a könyv- és könyvtártörténet, a könyvtártudomány és a művelődéstörténet területéről. A Könyv és Könyvtár nyílt elérésű tudományos folyóirat
A nyílt elérésű magyar folyóiratokról és a nyílt elérés (open access)
nemzetközi híreiről tájékozódjon a www.open-access.hu oldalról.