AZ ÉVKÖNYVRŐL RÖVIDEN:

Az évkönyvet elektronikus folyóiratrendszerben szerkesztjük. A munkafolyamatok a hagyományos folyóirat-szerkesztési elveknek megfelelően követik egymást. A rendszer online működik: a kézirat beküldése, a cikkek bírálókhoz, a szerkesztőkhöz, a tördelőkhöz, a korrektorokhoz való továbbítása is elektronikusan történik. E folyamatokat automatizált elektronikus levélküldés egészíti ki, az évkönyv létrehozásában résztvevők így kapnak értesítést a rájuk váró feladatokról. A szerzőknek lehetőségük van követni, milyen munkafázisban van a kéziratuk.

Milyen szerepkörök találhatóak a rendszerben?

· szerző
· bíráló
· főszerkesztő/adminisztrátor
· szerkesztő
· tördelő
· korrektor